Vážení rodiče!                                                                                         

Rádi bychom Vás upozornili na preventivní vyšetření zraku pomocí přístroje Plusoptix S09, který dokáže odhalit příčiny zrakových vad u dětí již od šestého měsíce jejich věku. V Pardubickém kraji od roku 2010 probíhá plošná zraková prevence v mateřských školách. Děti, které navštěvují mateřskou školu, jsou s předchozím souhlasem rodičů automaticky vyšetřeny ve své MŠ.

Jak vyšetření zraku probíhá? Na oči dítěte se ze vzdálenosti jednoho metru zacílí kamera s obličejem panáčka. Dítě při vyšetření vedeme k tomu, aby se podívalo do středu obrazovky na nosík panáčka. Jakmile dítě upře zrak na tento bod, kamera sejme odraz infračerveného světla od očního pozadí a vyšetření je hotové. Kamera má navíc doprovodné světelné a zvukové efekty, které dokáží upoutat pozornost i velmi malého či nespolupracujícího dítěte.

 • Po vyšetření dostává dítě do svého zdravotního průkazu (str. 23) razítko s logem zrakového screeningu. Tímto jednoduchým opatřením získává pediatr informaci o tom, zda Vaše dítě prošlo preventivním vyšetřením zraku a v jakém stavu jeho zrak je. V případě, že dítě do věku dovršených 5 let neprojde zrakovou prevencí, může pediatr doporučit dodatečné vyšetření zraku.

Preventivní vyšetření zraku v naší MŠ bude probíhat ve čtvrtek 30. března 2017 od 8.30hod.  Obecně prospěšná společnost PROZRAK provádí zrakovou prevenci za úhradu 160,-Kč/dítě. V případě zájmu vyplňte formulář „Souhlasu se zrakovým screeningem“ a v den zrakové prevence přineste zdravotní průkazy Vašich dětí.

Děkujeme

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt
preventivního vyšetření zraku předškolních dětí

 

Mít oči k vidění
Důvody vzniku

 • K nejčastějším vadám zraku v předškolním období patří refrakční vady a poruchy binokulárního vidění. Ze statistik vyplývá, že nějakým druhem zrakové vady trpí až 7% předškolních dětí.
 •  Za nejvhodnější období pro nápravu zrakových vad považujeme právě období předškolní, kdy lze nejlépe následnou péčí mnohé vady zraku napravit či dokonce zcela odstranit.
 •  Včasným záchytem zrakových vad se nejlépe předchází nejen nevratnému poškození zraku, ale i negativnímu dopadu zrakového handicapu na osobnost dítěte a na jeho budoucí život.

Cíle projektu

 •  Hlavním cílem projektu je záchyt zrakových vad v populaci předškolních dětí v regionu Pardubice.
 •  Zajistit včasnou následnou péči dětem, kterým byla odhalena zraková vada.

Popis projektu

 •  Screeningové vyšetření je prováděno pomocí přístroje PLUSOPTIX S09, který dovede odhalit příčiny zrakových dysfunkcí již od 6. měsíce věku dítěte. Ze vzdálenosti 1m se zacílí na oči dítěte kamera, která má na obrazovce obličej panáčka. Přístroj má navíc doprovodné světelné a zvukové efekty, které na krátkou dobu upoutají pozornost dítěte a právě v tom okamžiku nastává možnost prověřit jeho zrak. Vyšetření je rychlé a nebolestivé.
 • Největší koncentrace dětí předškolního věku je v mateřských školách, proto zaškolení pracovníci docházejí se screeningovým přístrojem Plusoptix SO9 právě do předškolních zařízení.
 • Děti, které navštěvují mateřskou školu jsou tedy s předchozím souhlasem rodičů automaticky vyšetřeny ve své MŠ.
 • Děti, které MŠ ještě nenavštěvují mohou, samozřejmě po domluvě s ředitelkou mateřské školy, přijít na toto preventivní vyšetření do MŠ.
 •  Děti, které v den zrakového screeningu byly ve své MŠ nepřítomné, mohou rodiče objednat k náhradnímu vyšetření v rámci tzv. „Screeningových dnů PROZRAK“. Objednává se každé pondělí od 17.00hod do 19.00hod na telefonu 466 614 645 nebo mobilu 777 656 037.

Informace ke screeningu

 • Každé vyšetřené dítě dostane do svého zdravotního průkazu razítko zrakového screeningu:

Dítě, jehož zrak je v pořádku, dostavá razítko zelené barvy.

 

          

Dítě, u kterého je zachycena zraková vada, dostavá razítko barvy červené a psanou informaci, že je nutné další dovyšetření zraku očním lékařem a potřebné kontakty.

 • Tímto jednoduchým opatřením získává pediatr informaci o tom, zda dítě screeningem prošlo a v jakém stavu je jeho zrak.
 •  V případě, že dítě ve věku dovršených pěti let nebude mít ve zdravotním průkazu razítko zrakového screeningu, může pediatr zajistit dodatečné vyšetření zraku.

Informace ke screeningu na MŠ

 • Zrakový screening probíhá v mateřských školách většinou od 9.00 hod, dny jsou předem domluvené, aby se mateřským školám nebránilo v jejich dalších plánovaných aktivitách.
 • Zrakový screening organizujeme nejméně pro 15 dětí. Počet vyšetřených dětí v jednom dni se odvíjí od organizace, kterou si MŠ zvolí.°Při dobré organizaci vyšetříme až 75 dětí během dopoledne.

Zrakový screening provádí sdružení PROZRAK

 •  kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Fidlerová

                mail: dagfid@volny.cz
                mob.: 777 656 037

 • adresa PROZRAKu:

                Wintrova 1123
                530 03 Pardubice 3
                IČ: 22855076
                https://www.prozrak.cz

 •  Bankovní spojení: 240032749/0300