O naší mš

 

Provozní doba mateřské školy je od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Mateřská škola je v provozu každý pracovní den v roce, s výjimkou letních a zimních prázdnin ve školách, kdy je provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem přerušen zpravidla po dobu šesti týdnů v měsících červenci a srpnu a v době vánočních prázdnin. Termíny uzavření mateřské školy jsou vždy minimálně dva měsíce předem oznámeny rodičům na nástěnce a na webových stránkách školy.

V době ostatních školních prázdnin je zpravidla provoz mateřské školy omezen.

 

Jak děti do mateřské školy docházejí

Děti přicházejí do mateřské školy zpravidla do 8,00 hod., lze však dohodnout příchody pozdější. Z bezpečnostních důvodů se MŠ v 8.00 hod. zamyká, pro pozdější příchody zvoňte.

Denní řád dětí v mateřské škole je vyvěšen na webových stránkách školy.

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je nutné oznámit den předem, nejpozději do 12,00 hod. Děti lze omlouvat osobně, telefonicky, SMS a e-mailem. Neomluvenému dítěti je účtováno celodenní stravné.