Denní režim MŠ

6:30 - 9:30

oba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým  pracovníkům;

individuální volba hravých, tvořivých, estetických činností dětí; komunitní kruh; jazyková chvilka; ranní cvičení (popř. relaxační cvičení, jóga); realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem; individuální plánované činnosti; v průběhu dopolední svačina

9:30 - 9:45

osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

9:45 - 11:45

pobyt  dětí  venku – hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky  a exkurze, individuální zájmová činnost
(v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí)

11:45 - 12:30

osobní hygiena, příprava na oběd a podávání oběda; osobní hygiena s vyčištěním dutiny ústní

12:30 - 14:15

literární nebo hudební relaxační chvilka; spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku;
odpočinek nejstarším dětem je postupně zkracován a nahrazen individuálními klidovými činnostmi

14:15 - 16:00

osobní hygiena, odpolední svačina;
hravé, tvořivé činnosti dětí; individuální plánované činnosti; činnosti zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy;
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci