Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice

Malé Výkleky č. 8, 533 16 Vápno

Telefon: 601 320 444 

e-mail: ms_vykleky@email.cz

     

                  vyhlašuje

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

  pro školní rok 2018/2019          

                          a

     DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

 

který proběhne dne 11. května 2018 v době od 9:00 do 14:00 hodin v ředitelně školy.

 

Žádost o přijetí dítěte s lékařským potvrzením v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví si můžete stáhnout z webových stránek školy https://msmalevykleky.webnode.cz/ nebo vyzvednout osobně v mateřské škole ve dnech od 2. 5. do 10. 5. 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin. Po ukončení zápisu dne 14. 5. 2018 budou mít účastníci správního řízení možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení.

 

S sebou si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

 

Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělání, § 34 z č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), zákonem č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění a Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Malé Výkleky.

 

Pro školní rok 2018/2019 jsou volná pouze 3 místa.

                                                                                                                                                                Těšíme se na Vás – kolektiv MŠ