KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt ve spádové obci

10

Trvalý pobyt v obcích mimo spádový obvod

0

Věk dítěte  

(dosažený do 31.8.)

5 let věku dítěte ve spádové obci (povinné přijetí)

20

4 roky věku ve spádové obci (přednostní přijetí)

10

3 roky věku ve spádové obci (přednostní přijetí)

5

2 roky věku ve spádové obci

0

5 let věku dítěte mimo příslušný školský obvod

5

4 roky věku dítěte mimo příslušný školský obvod

4

3 roky věku dítěte mimo příslušný školský obvod

3

2 roky věku dítěte mimo příslušný školský obvod

0

 

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) má vždy přednost starší dítě před mladším (rozhoduje datum narození).

 

Počet přijatých dětí je ovlivněn volnou kapacitou školy.